Choose the best answerIf you want to apply .................. the teaching job in that English center, you need to show a special qualification in TESOL.


Câu 95130 Nhận biết

Choose the best answer

If you want to apply .................. the teaching job in that English center, you need to show a special qualification in TESOL.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Giới từ theo sau động từ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.