Choose the best answer Everyone wishes to have a chance to work for that company because of its ................. jobs.


Câu 95132 Nhận biết

Choose the best answer

 Everyone wishes to have a chance to work for that company because of its ................. jobs.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.