Choose the best answerWhat kind of career ________do you think is most suitable for you when you’ve just graduated from college?


Câu 95133 Thông hiểu

Choose the best answer

What kind of career ________do you think is most suitable for you when you’ve just graduated from college?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: từ vựng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.