Choose the best answerIf you burn the _______ oil night after night, you’ ll probably become ill.


Câu 95134 Thông hiểu

Choose the best answer

If you burn the _______ oil night after night, you’ ll probably become ill.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thành ngữ

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , Cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.