Choose the best answer by circling A, B, C or D.What _____he___________tomorrow ?  


Câu 95427 Vận dụng

Choose the best answer by circling A, B, C or D.

What _____he___________tomorrow ?  


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.