Choose the best answer by circling A, B, C or D.Binh: “What would you like to eat now?” – Nam: “                  ” 


Câu 95428 Thông hiểu

Choose the best answer by circling A, B, C or D.

Binh: “What would you like to eat now?”

– Nam: “                  ” 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.