Choose the best answer by circling A, B, C or D.He looked very _________  when I told him the news.


Câu 95432 Vận dụng

Choose the best answer by circling A, B, C or D.

He looked very _________  when I told him the news.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ loại

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.