Kết quả rút gọn của phân thức (((6(x^2)(y^3)( (x + 3y) )))((18(x^2)y((( (x + 3y) ))^2))) ) là


Câu 9554 Nhận biết

Kết quả rút gọn của phân thức \(\dfrac{{6{x^2}{y^3}\left( {x + 3y} \right)}}{{18{x^2}y{{\left( {x + 3y} \right)}^2}}}\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Xác định nhân tử chung.

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.