Tìm x biết (a^2)x - ax + x = (a^3) + 1


Câu 9561 Vận dụng

Tìm $x$ biết ${a^2}x - ax + x = {a^3} + 1$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Phân tích vế trái và vế phải thành nhân tử.

- Tìm $x$ theo \(a\) .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.