Cho (P = ((( ((x^2) + a) )( (1 + a) ) + (a^2)(x^2) + 1))((( ((x^2) - a) )( (1 - a) ) + (a^2)(x^2) + 1)) ). Kết luận nào sau đây là đúng.


Câu 9566 Vận dụng

Cho \(P = \dfrac{{\left( {{x^2} + a} \right)\left( {1 + a} \right) + {a^2}{x^2} + 1}}{{\left( {{x^2} - a} \right)\left( {1 - a} \right) + {a^2}{x^2} + 1}}\). Kết luận nào sau đây là đúng.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Rút gọn \(P\) :

- Phân tích tử số và mẫu số thành nhân tử.

- Xác định nhân tử chung.

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.