Tính giá trị biểu thức (M = (((x^2) + (y^2) - ( (1 + 2xy) )))(((x^2) - (y^2) + 1 + 2x)) )  tại (x = 99 ) và y = 100 .


Câu 9569 Vận dụng

Tính giá trị biểu thức \(M = \dfrac{{{x^2} + {y^2} - \left( {1 + 2xy} \right)}}{{{x^2} - {y^2} + 1 + 2x}}\)  tại \(x = 99\) và $y = 100$ .


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Rút gọn \(M\) .       

- Thay giá trị \(x,\,y\) vào biểu thức đã rút gọn và thực hiện phép tính.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.