Đa thức (12( (x - 1) )(( (x - 2) )^2) ) là mẫu chung của các đa thức nào sau đây?


Câu 9574 Thông hiểu

Đa thức \(12\left( {x - 1} \right){\left( {x - 2} \right)^2}\) là mẫu chung của các đa thức nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

* Tìm mẫu chung

+ Phân tích phần hệ số thành thừa số nguyên tố và phần biến thành nhân tử

+ Mẫu chung bao gồm: phần hệ số là BCNN của các hệ số của mẫu và phần biến là tích giữa các nhân tử chung và riêng mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.