Kết quả thu gọn nhất của tổng (((2 - 3x))((6(x^2)y)) + ((2x + 1))((6(x^2)y)) + ((2x - 3))((6(x^2)y)) ) là


Câu 9583 Thông hiểu

Kết quả thu gọn nhất của tổng \(\dfrac{{2 - 3x}}{{6{x^2}y}} + \dfrac{{2x + 1}}{{6{x^2}y}} + \dfrac{{2x - 3}}{{6{x^2}y}}\) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc cộng các phân thức cùng mẫu thức: \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{B} = \dfrac{{A + C}}{B}\,\,\left( {B \ne 0} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.