Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Câu 95847 Nhận biết

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.