Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest.


Câu 95849 Nhận biết

Choose the word whose main stressed syllable is different from the rest.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.