Choose the best answer by circling A, B, C or D.________ class are you in?  –  Class 6B.


Câu 95927 Nhận biết

Choose the best answer by circling A, B, C or D.

________ class are you in?  –  Class 6B.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ nghi vấn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.