Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức B = (x)(((x^3) + 1)) + ((1 - x))(((x^2) - x + 1)) + (1)((x + 1)) với x =  - 2?


Câu 9594 Vận dụng

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về giá trị của biểu thức $B = \dfrac{x}{{{x^3} + 1}} + \dfrac{{1 - x}}{{{x^2} - x + 1}} + \dfrac{1}{{x + 1}}$ với $x =  - 2$?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Rút gọn biểu thức ( bằng cách thực hiện các phép cộng trừ các phân thức)

Bước 2: Thay giá trị cho trước của biến vào biểu thức và thực hiện phép tính.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.