Cho (3y - x = 6 ) . Tính giá trị của biểu thức (P = (x)((y - 2)) + ((2x - 3y))((x - 6)) ) .


Câu 9595 Vận dụng

Cho \(3y - x = 6\) . Tính giá trị của biểu thức \(P = \dfrac{x}{{y - 2}} + \dfrac{{2x - 3y}}{{x - 6}}\) .


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bước 1: Từ giả thiết \(3y - x = 6\) ta suy ra \(x = 3y - 6\) .

Bước 2: Thay \(x = 3y - 6\) vào \(P\) rồi rút gọn biểu thức thu được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.