Choose the best answer by circling A, B, C or D.The streets in the old quarter in Ha Noi are not wide. They are ___________.


Câu 95953 Thông hiểu

Choose the best answer by circling A, B, C or D.

The streets in the old quarter in Ha Noi are not wide. They are ___________.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.