Tìm (a,b ) sao cho ((1)((( (x + 1) )( (x - 1) ))) = (a)((x + 1)) + (b)((x - 1)) ) .


Câu 9596 Vận dụng

Tìm \(a,b\) sao cho \(\dfrac{1}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)}} = \dfrac{a}{{x + 1}} + \dfrac{b}{{x - 1}}\) .


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Quy đồng mẫu thức ở cả hai vế.

Bước 2: Đồng nhất hệ số của cả hai vế để tìm \(a,b\).

Chú ý: \(Ax + B = 0,\,\forall x \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.