Choose the best answer to complete the sentences below. Choose the best answer to complete the sentences below.If we ________ waste paper, we will save a lot of trees.


Câu 95994 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentences below. Choose the best answer to complete the sentences below.

If we ________ waste paper, we will save a lot of trees.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.