banner redirect homepage

Cho các phát biểu sau: 1. Hàm số y = f( x ) đạt cực đại tại (x_0) khi và chỉ khi đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua (x_0). 2. Hàm số y = f( x ) đạt cực trị tại (x_0) khi và chỉ khi (x_0) là nghiệm của đạo hàm. 3. Nếu f'( ((x_0)) ) = 0 và f''( ((x_0)) ) = 0 thì (x_0) không phải là cực trị của hàm số y = f( x ) đã cho. 4. Nếu f'( ((x_0)) ) = 0 và f''( ((x_o)) ) > 0 thì hàm số đạt cực đại tại (x_0). Các phát biểu đúng là:


Câu 96 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

1. Hàm số $y = f\left( x \right)$ đạt cực đại tại ${x_0}$ khi và chỉ khi đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm qua ${x_0}$.

2. Hàm số $y = f\left( x \right)$ đạt cực trị tại ${x_0}$ khi và chỉ khi ${x_0}$ là nghiệm của đạo hàm.

3. Nếu $f'\left( {{x_0}} \right) = 0$ và $f''\left( {{x_0}} \right) = 0$ thì ${x_0}$ không phải là cực trị của hàm số $y = f\left( x \right)$ đã cho.

4. Nếu $f'\left( {{x_0}} \right) = 0$ và $f''\left( {{x_o}} \right) > 0$ thì hàm số đạt cực đại tại ${x_0}$.

Các phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Sử dụng các định lý về cực trị hàm số để xét tính đúng, sai của các phát biểu.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.