Choose the best answer to complete the sentences below.She speaks French ______ than you.


Câu 96035 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentences below.

She speaks French ______ than you.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: So sánh hơn với trạng từ

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.