Choose the best answer to complete the sentences below.John ________ in a house in the countryside at the moment. 


Câu 96038 Nhận biết

Choose the best answer to complete the sentences below.

John ________ in a house in the countryside at the moment. 


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.