Choose the best answer to complete the sentences below.I’m very tired. - _________.


Câu 96044 Thông hiểu

Choose the best answer to complete the sentences below.

I’m very tired. - _________.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.