Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.


Câu 96794 Nhận biết

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Phát âm “c”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.