Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Câu 96833 Thông hiểu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức; Phát âm “y”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.