Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.


Câu 96837 Vận dụng

Choose the word whose stress is placed differently from that of the others.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.