Choose the word whose underlined part is pronounced differently.


Câu 96926 Thông hiểu

Choose the word whose underlined part is pronounced differently.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Cách phát âm “-a”

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.