Choose the word with the different stress syllable. 


Câu 97009 Nhận biết

Choose the word with the different stress syllable. 


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Xem lời giải

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.