Hãy chọn câu đúng. Nếu (a > b ) thì:


Câu 9735 Nhận biết

Hãy chọn câu đúng. Nếu \(a > b\) thì:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Sử dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự với phép cộng

- Sử dụng tinh chất liên hệ giữa thứ tự với phép nhân

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.