Cho ( - 2x + 3 <  - 2y + 3 ). So sánh x  và y . Đáp án nào sau đây là đúng?


Câu 9738 Nhận biết

Cho \( - 2x + 3 <  - 2y + 3\). So sánh $x$  và $y$ . Đáp án nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

+) Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.