Cho ( - 2018a <  - 2018b ). Khi đó


Câu 9741 Nhận biết

Cho \( - 2018a <  - 2018b\). Khi đó


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.