Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là  (O(C_C) ) và điểm cực viễn  (O(C_V) ). Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:


Câu 9742 Nhận biết

Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là \(O{C_C}\) và điểm cực viễn \(O{C_V}\). Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng lí thuyết cách khắc phục tật của mắt

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.