Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm. Đưa tờ giấy xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó gần như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng khoảng cách từ mắt đến tờ giấy. Biết năng suất phân li của mắt người này là ((alpha _( min )) = (3.10^( - 4))ra( rm(d)) ).


Câu 9752 Vận dụng

Trên một tờ giấy vẽ hai vạch cách nhau 1mm. Đưa tờ giấy xa mắt dần cho đến khi thấy hai vạch đó gần như nằm trên một đường thẳng. Xác định gần đúng khoảng cách từ mắt đến tờ giấy. Biết năng suất phân li của mắt người này là \({\alpha _{\min }} = {3.10^{ - 4}}ra{\rm{d}}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Vận dụng biểu thức tính góc trông của mắt: \(\tan \alpha  = \frac{{AB}}{l}\)

+Sử dụng công thức gần đúng: \(\alpha  \ll  \to \tan \alpha  \approx \alpha \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.