Một mắt bình thường có võng mạc cách thủy tinh thể một đoạn 15mm. Hãy xác định độ tụ của thủy tinh thể khi nhìn vật AB trong các trường hợp

Một mắt bình thường có võng mạc cách thủy tinh thể một đoạn 15mm. Hãy xác định độ tụ của thủy tinh thể khi nhìn vật AB trong các trường hợp


Câu 9754 Vận dụng

Vật AB ở vô cực?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

+ Áp dụng công thức tính độ tụ: \(D = \frac{1}{f}\)

Xem lời giải


Câu 9753 Vận dụng

Vật AB cách mắt 80cm?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

+ Áp dụng công thức tính độ tụ: \(D = \frac{1}{f}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.