Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm

Mắt một người có điểm cực viễn cách mắt 50cm


Câu 9759 Thông hiểu

Mắt người này bị tật gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

: Sử dụng lí thuyết về các tật của mắt

Xem lời giải


Câu 9758 Vận dụng

Muốn nhìn thấy vật ở vô cực không phải điều tiết, người đó phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu (coi kính đeo sát mắt)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Mắt không phải điều tiết khi nhìn ở vô cực

+ Sử dụng công thức: \(D = \frac{1}{\infty } + \frac{1}{{ - O{C_V}}}\)

Xem lời giải


Câu 9757 Vận dụng

Điểm \({C_C}\) cách mắt \(10cm\), khi đeo kính trên (sát mắt) thì người đó nhìn thấy điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức thấu kính: \(D = \frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.