Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 50cm. Có thể sửa tật cận thị của người đó bằng hai cách:- Đeo kính cận ((L_1) ) để có thể nhìn rõ vật ở rất xa - Đeo kính cận ((L_2) ) để có thể nhìn vật ở gần nhất 25cm

Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 20cm đến 50cm. Có thể sửa tật cận thị của người đó bằng hai cách:

- Đeo kính cận \({L_1}\) để có thể nhìn rõ vật ở rất xa

- Đeo kính cận \({L_2}\) để có thể nhìn vật ở gần nhất 25cm


Câu 9767 Vận dụng cao

Số kính của \({L_1};{L_2}\)là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

+ Sử dụng công thức tính độ tụ: \(D = \frac{1}{f}\)

+ Số kính chính là độ tụ của kính

Xem lời giải


Câu 9766 Vận dụng cao

Tìm khoảng cách cực cận khi đeo kính \({L_1}\) và khoảng cực viễn khi đeo kính \({L_2}\)?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng lí thuyết về sự tạo ảnh của vật qua thấu kính

+ Áp dụng công thức thấu kính: \(\frac{1}{f} = \frac{1}{d} + \frac{1}{{d'}}\)

Xem lời giải


Câu 9765 Thông hiểu

Ta nên sửa tật cận thị theo cách nào thì có lợi hơn? vì sao?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.