Với mọi (a,b,c ) . Khẳng định nào sau đây là đúng?


Câu 9773 Vận dụng

Với mọi \(a,b,c\) . Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+)  Phương pháp xét hiệu \(\;P = {a^2} + {b^2} + {c^2} - \left( {ab + bc + ca} \right)\)

+) Sử dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu và sử dụng các hằng đẳng thức để đánh giá hiệu \(P\) với \(0\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.