Cho (x + y > 1. ) Chọn khẳng định đúng


Câu 9774 Vận dụng

Cho \(x + y > 1.\) Chọn khẳng định đúng


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng các hằng đẳng thức cơ bản

+ Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

+ Áp dụng tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.