Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi (a > 0,b > 0: )


Câu 9775 Vận dụng

Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi \(a > 0,b > 0:\)


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Phân tích vế trái thành nhân tử và đánh giá theo điều kiện của \(a,\,b\).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.