Cho (x > 0;y > 0 ). Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?   (( 1 ) ; ; ;(x + y)( ((1)(x) + (1)(y)) ) >= 4 )                                              (( 2 ) ; ; ; ;(x^2) + (y^3) <= 0 ) (( 3 ) ; ; ;(x + y)( ((1)(x) + (1)(y)) ) < 4 )


Câu 9777 Vận dụng

Cho \(x > 0;y > 0\). Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

  \(\left( 1 \right)\;\;\;(x + y)\left( {\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}} \right) \ge 4\)                                           

 \(\left( 2 \right)\;\;\;\;{x^2} + {y^3} \le 0\)

\(\left( 3 \right)\;\;\;(x + y)\left( {\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}} \right) < 4\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Biến đổi các biểu thức đã cho để tìm khẳng định đúng.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.