Bất phương trình x - 2 < 1 tương đương với bất phương trình sau:


Câu 9782 Nhận biết

Bất phương trình $x - 2 < 1$ tương đương với bất phương trình sau:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng quy tắc chuyển vế hoặc cộng cả 2 vế của bất đẳng thức với một số thì chiều của đẳng thức không đổi.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.