Hãy chọn câu đúng. Tập nghiệm của bất phương trình (1 - 3x >= 2 - x ) là:


Câu 9784 Thông hiểu

Hãy chọn câu đúng. Tập nghiệm của bất phương trình \(1 - 3x \ge 2 - x\) là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.