Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?


Câu 9786 Thông hiểu

Hình vẽ dưới đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Áp dụng quy tắc phá ngoặc, quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân với một số để giải bất phương trình.

+ Dựa vào tập nghiệm được biểu diễn trên trục số để kết luận.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.