Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình ;(x + 3)(x + 4) > (x - 2)(x + 9) + 25.


Câu 9790 Vận dụng

Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nghiệm của bất phương trình $\;(x + 3)(x + 4) > (x - 2)(x + 9) + 25$.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Nhân đa thức với đa thức

- Áp dụng quy tắc chuyển vế để rút gọn và quy tắc nhân với một số để giải bất phương trình.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.