Tìm x  để phân thức ((4)((9 - 3x)) ) không âm.


Câu 9791 Vận dụng

Tìm $x$  để phân thức \(\dfrac{4}{{9 - 3x}}\) không âm.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phân thức \(\dfrac{4}{{9 - 3x}}\) không âm \( \Leftrightarrow \dfrac{4}{{9 - 3x}} \ge 0\) sau đó giải bất phương trình tìm $x$ .

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.