Tìm (x ) để  P = ((x - 3))((x + 1)) có giá trị lớn hơn (1 ).


Câu 9794 Vận dụng

Tìm \(x\) để  $P = \dfrac{{x - 3}}{{x + 1}}$ có giá trị lớn hơn \(1\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+ Cho \(P > 1\) , chuyển vế rồi quy đồng và giải bất phương trình thu được.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.