Tìm số nguyên x  thỏa mãn cả hai bất phương trình: (((x + 2))(5) - ((3x - 7))(4) >  - 5 ) và (((3x))(5) - ((x - 4))(3) + ((x + 2))(6) > 6 )


Câu 9795 Vận dụng

Tìm số nguyên $x$  thỏa mãn cả hai bất phương trình:

\(\dfrac{{x + 2}}{5} - \dfrac{{3x - 7}}{4} >  - 5\) và \(\dfrac{{3x}}{5} - \dfrac{{x - 4}}{3} + \dfrac{{x + 2}}{6} > 6\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

* Giải hai bất phương trình theo các bước sau:

+ Quy đồng mẫu số

+ Bỏ mẫu và giải bất phương trình bậc nhất thu được.

* Kết hợp hai tập nghiệm rồi tìm \(x\) nguyên thỏa mãn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.