A(l_4)(C_3) -> X -> Y -> (C_2)(H_6). X, Y lần lượt là:


Câu 9817 Vận dụng

$A{l_4}{C_3} \to X \to Y \to {C_2}{H_6}.$ X, Y lần lượt là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xem lại phương pháp điều chế và ứng dụng của metan

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.